24/11/2023 Tractament correctiu contra Cerambyx al roure de Sentfores

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra Cerambyx al roure de Sentfores

DATA : 24 de novembre de 2023
HORARI D’APLICACIÓ: 7.00 h - 8.00 h
MATÈRIA ACTIVA:  EQ06006712
UBICACIÓ:

Carrer de les Escoles, 46


QUI FA EL TRACTAMENT: Senplag per a Vicverd

Més informació