09-11-2023 Tractament fitosanitari contra males herbes

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra males herbes

DATA : 9 de novembre de 2023
HORARI D’APLICACIÓ: 8.00 a 18.00 h.
MATÈRIA ACTIVA:  

Glifosat 36%

MCPA 40%

2,4-D Acid 9,3% + Triclopir 10,36%

Aminopiralid 3% + Triclopir 24%

UBICACIÓ: Subestació elèctrica Crta. de Vic a Roda de Ter, km 3

QUI FA EL TRACTAMENT: Control Integral de Vegetación SA (COINVE) per a Red Elèctrica de España SAU

Més informació