Criteris de poda d'arbrat

Us presentem un seguit de criteris sobre la poda.

Per què es poda?

 1. Per seguretat: Eliminem branques trencades, seques o mortes
 2. Per evitar interferències en infraestructures com:
  2.1 Edificis i balcons
  2.2 Enllumenat i línies elèctriques aèries
  2.3 Senyalització viària
  2.4 Pas de vehicles i vianants
 3. Per eliminar o reduir malalties i plagues concretes que afecten a l’arbrat
 4. Per reduir la presència de fruits molestos


Què cal tenir en compte a l’hora de podar?

 1. L’estructura de l’arbre
 2. El ritme de creixement natural de l’arbre
 3. La etapa de desenvolupament en la que es troba
 4. Les característiques de l’espècie
 5. Les pròpies reserves de l’arbre
 6. Els propis mecanismes de defensa de l’arbre
 7. El lloc on està situat