Prova pilot projecte S+LOADZ

Vic participa en el projecte S+LOADZ, amb el qual es busca transformar la distribució urbana de mercaderies per fer ciutats més competitives i més pensades per a les persones.

sloadz.jpgeit_ue.png

Aquest projecte, amb durada d’un any, es desenvolupa sota el paraigua de la convocatòria d'innovació 2021 d'EIT Urban Mobility, impulsat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea que cofinança el projecte, amb l’objectiu d’accelerar el canvi cap a una distribució urbana de mercaderies sostenible i intel·ligent, implantant una aplicació mòbil que permet gestionar i controlar l’ús de les places d’aparcament per a aquests usos.

Aquest projecte s’està treballant amb la col·laboració de 5 empreses europees del sector privat, 2 instituts/centres de recerca i 4 ciutats (París, Argenteuil, Ankara i Vic). Si bé cada ciutat adaptem el projecte a les seves necessitats, totes quatre compartim els objectius següents:

 • Promoure i potenciar la logística urbana sostenible
 • Millorar l'aplicació de l'aparcament de càrrega/entrega
 • Reduir la congestió als vials urbans
 • Reduir l'estacionament il·legal
 • Increment de l'eficiència en les operacions de càrrega/entrega
 • Millora de la qualitat i seguretat a l'espai públic
 • Optimitzar l'ús de l'aparcament públic

Concretament, a la ciutat de Vic estem treballant en 4 pilots, tots ells per fer més sostenible, segura i saludable la distribució urbana de mercaderies a la ciutat i la compra dels clients, utilitzant la mateixa tecnologia que utilitzem actualment per gestionar i gestionar. controlar determinades zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, conegudes com a Z-DUMA (zones urbanes de distribució de mercaderies i altres), implantades a l’any 2018.

Els 4 pilots són els següents:

Habilitar i regular el temps d'estacionament de les places d'aparcament de les farmàcies. El pilot s'iniciarà a l’octubre de 2022, amb 15 places regulades, i amb els següents objectius:

 1. Reduir la indisciplina d'aparcament d'accés a les farmàcies que es produeix actualment de manera habitual.
 2. Millorar el benestar de les persones que necessiten arribar a una farmàcia de manera ràpida i senzilla en un vehicle privat.
 3. Garantir una plaça d'aparcament per a la distribució de mercaderies a les farmàcies.

Per a més informació i conèixer com funcionen, clica aquí.

Regulació i control de les operacions de càrrega i descàrrega i estacionament per motius comercials a les illes de vianants de la ciutat (actualment no hi ha un sistema de control del temps d'estacionament regulat en aquestes zones). El pilot començarà a l’octubre de 2022, i amb els següents objectius:

 1. Reduir la indisciplina d'aparcament per activitats de càrrega i descàrrega a les illes de vianants, tant per part dels professionals com també per part dels clients dels comerços ubicats en les mateixes i per part dels veïns que hi viuen.
 2. Millorar el benestar de les persones que passegen, viuen i compren a les illes de vianants.

Per a més informació i conèixer com funcionen, clica aquí.

Millorar les condicions d'aparcament de les "cargobikes" per a les activitats de distribució de mercaderies a les zones d'aparcament regulades amb aplicacions mòbils. El pilot començarà a l’octubre de 2022, amb els següents objectius:

 1. Permetre l'estacionament de vehicles equipats amb bicicleta en zones urbanes de distribució de mercaderies gestionades amb l'aplicació Parkunload.
 2. Incentivar l'ús de la cargobike per al lliurament de mercaderies a la ciutat.

Obtenir informació sobre l'impacte de l'aplicació de restriccions d'aparcament a les places d'aparcament Z-DUMA existents, a més de les futures que entraran en funcionament amb la prova pilot, en episodis de contaminació ambiental. El pilot té els següents objectius:

 1. Avaluar l'impacte que la regulació de l'aparcament de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies, segons l'etiqueta ambiental i en episodis de contaminació atmosfèrica declarada, tindria en els aparcaments de la ciutat regulats amb la tecnologia Parkunload.

Per treballar aquests 4 projectes, el passat mes d'abril es va constituir el grup de treball local de Vic, format per representants tècnics i polítics de diferents departaments de l'ajuntament (comerç, medi ambient, seguretat urbana, comunicació i mobilitat, amb els respectius regidors polítics) , i per representants d'entitats locals i associacions amb un paper important en els àmbits de treball de Vic (representant de farmacèutics de la ciutat, gerent del col·legi de comerciants de Vic i tècnic de projectes d'Osonament) que desenvolupen activitats de distribució urbana. de mercaderies amb cargobikes, juntament amb l'associació "Areté" i donant feina a persones amb diferents capacitats mentals i de mobilitat.

eit_grup_local.jpg

Podeu seguir el projecte S+LOADZ per a les diferents ciutats participants a http://sloadz.com/, i per a Vic, a aquesta web l’Ajuntament.

Si teniu dubtes podeu consultar: