Pla estratègic de la bicicleta

El Pla Estratègic de la Bicicleta és el document base i de referència on s'ha dissenyat la xarxa pedalable de la ciutat.

Els objectius del Pla són els següents:

  • Completar la connectivitat de la xarxa pedalable.
  • Determinar aquelles zones del nucli urbà que siguin aptes per al trànsit ciclista.
  • Detectar zones amb dèficit d'accessibilitat.
  • Assenyalar zones especialment vulnerables per la bicicleta.
  • Analitzar la tipologia i estat de la infraestructura existent.

L'estratègia marcada en el Pla és la de pacificar la circulació als vials de la ciutat, fent compatible la circulació dels vehicles motoritzats i les bicicletes, compartint espai de circulació, i sempre que sigui possible, habilitar un espai específic pels ciclistes a la xarxa bàsica radial.

Podeu consultar el Pla Estratègic de la Bicicleta aquí.

PlaBicicleta.png