09/04/2021 Tractament fitosanitari arbustiva

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament fungicida mitjançant pulveritzador en arbustiva (romaní)

DATA : 12 d''abril de 2021
HORARI D’APLICACIÓ: 8:00h - 11:00h
MATÈRIA ACTIVA: Fosetil 80%
UBICACIÓ:
Mitjana c Bonaire i rotondes variant de St Llatzer

QUI FA EL TRACTAMENT: VICVERD

Més informació