11/03/2020 Tractament fitosanitari arbustiva

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra eruga del boix mitjançant pulveritzador en arbustiva

DATA : dies 12 de març de 2020.
HORARI D’APLICACIÓ: 7:00h - 11:00h
MATÈRIA ACTIVA: Esfenvalerato 5%
UBICACIÓ:

  • Parc de la Vall de Sau
  • Cementiri
  • Parc Esteve Orriols
  • Casal Mn Josep Guiteras
  • Parc Jaume Balmes


QUI FA EL TRACTAMENT: SENPLAG per a VICVERD

Més informació