20/07/2021 Tractament fitosanitari arbustiva

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra eruga del boix mitjançant pulveritzador en arbustiva

DATA : 21 de juliol de 2021
HORARI D’APLICACIÓ: 6:30h - 10:30h
MATÈRIA ACTIVA: Deltametrina 0,08% + Bacillus thuringensis 0,075%
UBICACIÓ:
Parc Jaume Balmes
Cementiri
Crta de Barcelona
Parc Vall de Sau
Castell d'en Planes

QUI FA EL TRACTAMENT: SENPLAG per a VICVERD

Més informació