Anella verda de Vic

L' Anella Verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d'enclavaments d'alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment i sòcioculturalment la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal.

L'Anella

L' Anella Verda de Vic és un circuit natural de 24 km al voltant de la ciutat, el qual ens permet descobrir diversos elements d'alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural.

Elements representatius

L'Anella Verda de Vic transcorre per diversos elements representatius, tant naturals com patrimonials.

Itineraris

L'Anella Verda de Vic té un recorregut de 24 km, amb dos enllaços complementaris, i 6 itineraris ambientals més per decobrir altres punts d'interès.

Patrimoni natural

Vic, situada a la Plana de Vic, ofereix una alta diversitat d'hàbitats, a més d'una biodiversitat vegetal elevada.