Activitats amb risc d’incendi

Hi ha quatre tipus d’activitats amb risc d’incendi forestal. Segons l’activitat i el període de l’any, caldrà realitzar un tràmit o un altre.

FOCS D’ESBARJO

Són focs d’esbarjo una foguera, un foc a terra, foc de llenya o similars. No són focs d’esbarjo que calgui comunicar els castells de foc, els correfocs i les barbacoes amb carbonet vegetal. Una persona física o jurídica que, per exemple, vulgui fer foc per la castanyada, cap d’any o reis ho ha de comunicar. En el cas d'una escola pública o altra administració pública, en tots els casos han de fer el tràmit corresponent.

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, els focs d’esbarjo estan subjectes a comunicació. Un foc d’esbarjo només es pot comunicar dos dies consecutius, però es pot comunicar diversos cops durant tot el període. La resta de l’any, cal una autorització.

Tràmit de comunicació de focs d'esbarjo (16 d'octubre a 14 de març)

Tràmit d'autorització de focs d'esbarjo (15 de març a 15 d'octubre)

CREMA DE RESTES VEGETALS AGRÍCOLES

La crema de restes vegetals agrícoles només la pot realitzar una persona física o jurídica que tingui una explotació agrària i estiguin subjectes a la declaració agrària (DUN).

Això significa que:

  • Les restes de jardineria no es poden cremar. En aquest cas, es poden compostar o bé portar a la deixalleria.
  • Les restes dels horts o arbres d’autoconsum no es poden cremar. En aquest cas, es poden compostar o bé portar a la deixalleria.
  • Només poden realitzar les cremes les explotacions inscrites a la DUN

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, aquestes cremes estan subjectes a comunicació. La resta de l’any, cal una autorització.

L’horari de la crema de restes vegetals s’ha de realitzar entre les 6.00 i les 18.00 h.

Tràmit de comunicació de crema de restes vegetals agrícoles (16 d'octubre a 14 de març)

Tràmit d'autorització de crema de restes vegetals agrícoles (15 de març a 15 d'octubre)

CREMA DE RESTES SILVÍCOLES AMB MOTIU DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

Durant tot l'any, es prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals per explotacions que estan obligades a gestionar com a residu el material vegetal generat. Excepcionalment, es permeten cremes en motiu de prevenció d'incendis.

Tot l’any està subjecte a una autorització excepcional, que requereix l’informe específic dels tècnics del DACC.

Autorització excepcional

CREMA DE RESTES VEGETALS PER MOTIUS FITOSANITARIS

Durant tot l'any, es prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals per explotacions que estan obligades a gestionar com a residu el material vegetal generat. Excepcionalment, es permeten cremes en els casos de malaties fitosanitàries del llistat

Tot l’any està subjecte a una autorització excepcional, que requereix l’informe específic dels tècnics de Sanitat Vegetal.

Autorització excepcional