09/09/2019 Tractament herbicida contra males herbes

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament herbicida contra males herbes en paviments tous

DATA : del 24 de setembre al 18 d'octubre de 2019
HORARI D’APLICACIÓ: 8:00h - 18:00h
MATÈRIA ACTIVA:

Flazasulfuron 25%
Propizamida 50%
Aminopiralid 3% + Triclopir 24%

UBICACIÓ: Subestació elèctrica Crta de Vic a Roda de Ter km 3.5

QUI FA EL TRACTAMENT: PLAGUEFIT per a Red Elèctrica de España SAU

Més informació