11/06/2019 Tractament fitosanitari arbrat

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament fungicida amb pulveritzador en xiprers

DATA : del 11 al 14 de juny de 2019
HORARI D’APLICACIÓ: 0:00h - 8:00h
MATÈRIA ACTIVA: Fosetil AL 80%
UBICACIÓ:

RTDA BENVINGUDA
PARC JOSEP Mª SERT
ROTONDA TARADELL
PERINORD - CTRA MANLLEU
C/MISERICÒRDIA
PLAÇA PERICAS
MOSSÈN LLORENÇ VILACÍS
AMBULATORI
COLOMER
PARC AV. BERNAT CALBÓ
PLAÇA JOAN AMADES
ATLÀNTIDA
GASOLINERA AV. BERNAT CALBÓ
PARC VALL DE SAU
RAMBLA PASSEIG
RTDA CTRA DE RODA
RTDA PRAT D'EN GALLINERS
PLAÇA POMPEU FABRA
RAMBLA HOSPITAL
PARC HORTA DE LA SÍNIA
C/JAUME MOGOSA
PLAÇA BISBE OLIVA
C/BISBE STRAUCH
PLAÇA OSONA
PLAÇA ESTACIÓ
PLAÇA FRA JOAN
PARC MIQUEL COLL I ALENTORN
MERCAT MUNICIPAL
ERMITA C/SANT JAUME
CALLDETENES - 4 ESTACIONS
CEMENTIRI MUNICIPAL
ZONA ESPORTIVA - FUTBOL

QUI FA EL TRACTAMENT: SENPLAG per a VICVERD i Ajuntament de Vic

Més informació