14/11/2022 Tractament fitosanitari gespitosa

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra agrostis en gespa

DATA : 14 de novembre de 2022
HORARI D’APLICACIÓ: 8:00h - 10:00h
MATÈRIA ACTIVA: Lambda-Cihalotrin 0,4% - Deltametrin 2,5%
UBICACIÓ:
Parc Jaume Genís i Rius

QUI FA EL TRACTAMENT: VICVERD

Més informació