22/04/2021 Tractament herbicida contra males herbes

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament herbicida contra males herbes en paviments tous

DATA : del 26 d'abril al 30 d'abril de 2021
HORARI D’APLICACIÓ: 8:00h - 18:00h
MATÈRIA ACTIVA:

Glifosat 36%
MCPA 40%
2,4-D Acido 9.3% + TRiclopir 10.36%
Diflufenican 36% + iodosulfurón 1%
Diflufenican 4% + glifosat 25 %
Aminopiralid 3% + Triclopir 24%

UBICACIÓ: Subestació elèctrica Crta de Vic a Roda de Ter km

QUI FA EL TRACTAMENT: SINTRA (SErvicios Industriales y trasnportes SA) per a Red Elèctrica de España SAU

Més informació