01/10/2021 Tractament fitosanitari arbustiva

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra eruga del boix mitjançant pulveritzador en arbustiva i contra la secada del xiprer

DATA : 10 d'octubre de 2021
HORARI D’APLICACIÓ: 21:00 - 5:00h
MATÈRIA ACTIVA: Fosetil 80% p/p + Bacillus thuringensis 0,075%
UBICACIÓ:

Xiprers:

C/ Misericòrdia
Pl Estació
C/ Eix 11 setembre
Rtda Crta Manlleu
Rtda Crta Roda
Prat de Galliners
C/ Bon Aire
Parc Miquel Coll i Alentorn
Parc Horta de La Sínia
Av PPCC
Cementiri

Boixos:

Pg Generalitat
Parc Jaume Balmes
Cementiri
Casal Mn Josep Guiteras
Parc Vall de Sau
Crta St Bartomeu

QUI FA EL TRACTAMENT: SENPLAG per a VICVERD

Més informació