21/07/2020 Tractament fitosanitari arbustiva

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra eruga del boix mitjançant pulveritzador en arbustiva

DATA : dies 22 de juliol de 2020
HORARI D’APLICACIÓ: 6:00h - 8:00h
MATÈRIA ACTIVA: Bacillus thuringensis
UBICACIÓ:
Parc de la Vall de Sau
Cementiri de Vic
Crta Barcelona
Casal Mn Guiteres
Parc Jaume Balmes

QUI FA EL TRACTAMENT: SENPLAG per a VICVERD

Més informació