27/04/2023 Tractament fitosanitari boixos

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra l'eruga del boix

DATA : 27 d'abril del 2023
HORARI D’APLICACIÓ: 6:00h - 8:00h
MATÈRIA ACTIVA:  Deltametrin 0,08% - Esfanvalerato 0,03%
UBICACIÓ:
Cementiri

Parc Jaume Balmes

Parc Vall de Sau

Casal Josep Ma Guiteras

QUI FA EL TRACTAMENT: Senplag per a Vicverd


Més informació