Mesures en cada estat de sequera a Vic

Cada estat de sequera té associades unes restriccions i condicions d'ús de l'aigua, les quals són d'obligat compliment.

Normalitat i prealerta

En estat de normalitat i prealerta, no hi ha restriccions en l’ús d’aigua. De tota manera, recorda fer un bon ús d’aquest recurs tan preuat.

Alerta

En estat d’alerta, són d’obligat compliment les següents mesures i restriccions:

 • Els usuaris industrials han de reduir el seu consum en un 5% (respecte la mitjana dels tres últims anys).
 • El reg de jardins i zones verdes, tant públiques com privades, només es pot fer de 20.00 a 8.00h, utilitzant la mínima aigua indispensable i amb un màxim de 45 L/m2 al mes.
 • Està prohibit omplir totalment o parcialment les fonts i llacs artificials.
 • Està prohibit que els particulars netegin els carrers, els paviments (incloses les gespes artificials) i les façanes amb mànegues; excepte amb pal de fregar i galleda o esponja. Els serveis municipals han de prioritzar l’ús d’aigua no potable.
 • Està prohibit utilitzar aigua per eliminar pols.
 • Es limita l’ompliment de piscines a només els casos següents:
  • Reompliment parcial si disposen de sistemes de recirculació per reposar les pèrdues per evaporació.
  • Primer ompliment de noves construccions o en cas de rehabilitació o modificació del vas.
  • En centres educatius (per al bany d’infants, de màxim 500 L).
 • Es limita la neteja de vehicles: en establiments comercials que disposin de sistemes de recirculació; fora dels establiments només pels vidres, miralls, retrovisors, llums i matrícules amb esponja i galleda; i fora dels establiments per a vehicles de transport de menjar, d’animals (vius o morts), medicaments, residus, ambulàncies o vehicles mèdics.
 • Les granges han de reduir el seu consum en un 10%. Només poden utilitzar aigua potable per abeurament i neteja dels animals i per netejar el recinte.
 • El reg de camps esportius de gespa i altres superfícies esportives només es permet per a la pràctica federada d’esport. Es pot regar de 20.00 a 8.00h, prioritzant l’ús d’aigua no potable.
 • Està prohibit realitzar activitats lúdiques i recreatives (festes d'escuma, festes Holi...) que requereixin aigua, excepte l'ús de mànega o polvorització en casals d'estiu i escoles per garantir la salut dels infants en cas d'altes temperatures.

Excepcionalitat

En estat d’excepcionalitat, són d’obligat compliment les següents mesures i restriccions:

 • Els usuaris industrials han de reduir el seu consum en un 15% (respecte la mitjana dels tres últims anys). A més, es reduirà la pressió de la xarxa de 20.00 a 8.00h al sector industrial.
 • Està prohibit el reg de jardins i zones verdes, tant públiques com privades, excepte per regs de supervivència d’arbres o plantes i només de 20.00 a 8.00h, utilitzant el gota a gota o una regadora. La prohibició no s’aplica si l’aigua és de pluja recollida en teulades o són aigües regenerades de depuradora (cal regar de 20:00 a 8:00h). En reg municipal, incloent gespa, no s’aplica si s’utilitza aigua no potable i amb un màxim de 45 L/m2 al mes.
 • Està prohibit omplir totalment o parcialment les fonts i llacs artificials.
 • Està prohibida la neteja dels carrers, els paviments (inclent-hi les gespes artificials) i les façanes amb aigua potable; excepte en cas d’accident o d’incendi, o si hi ha risc sanitari o de seguretat viària. No s’aplica a l’aigua no potable o per netejar aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 • Està prohibit utilitzar aigua per eliminar pols.
 • Es limita l’ompliment de piscines a només els casos següents:
  • Reompliment parcial si disposen de sistemes de recirculació per reposar les pèrdues per evaporació.
  • Primer ompliment de noves construccions o en cas de rehabilitació o modificació del vas de piscines públiques, de comunitats de propietaris, cases rurals, agroturisme i col·legis majors.
  • En centres educatius (per al bany d’infants, de màxim 500 L).
  • En instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
 • Es limita la neteja de vehicles: en establiments comercials que disposin de sistemes de recirculació; fora dels establiments només pels vidres, miralls, retrovisors, llums i matrícules amb esponja i galleda; i fora dels establiments per a vehicles de transport de menjar, d’animals (vius o morts), medicaments, residus, ambulàncies o vehicles mèdics.
 • Les granges han de reduir el seu consum en un 30%. Només poden utilitzar aigua potable per abeurament i neteja dels animals i per netejar el recinte.
 • El reg de camps esportius de gespa i altres superfícies esportives només es permet per a la pràctica federada d’esport. Es pot regar de 20.00 a 8.00h, prioritzant l’ús d’aigua no potable.
 • Està prohibit realitzar activitats lúdiques i recreatives (festes d'escuma, festes Holi...) que requereixin aigua, excepte l'ús de mànega o polvorització en casals d'estiu i escoles per garantir la salut dels infants en cas d'altes temperatures.

Emergència

En estat d’emergència, són d’obligat compliment les següents mesures i restriccions:

 • Els usuaris industrials han de reduir el seu consum en un 25% (respecte la mitjana dels tres últims anys). A més, es reduirà la pressió de la xarxa de manera permanent al sector industrial.
 • Està prohibit el reg de jardins i zones verdes, tant públiques com privades, excepte per regar arbres singulars o monumentals en espais públics amb aigua no potable.
 • Està prohibit omplir totalment o parcialment les fonts i llacs artificials.
 • Està prohibida la neteja dels carrers, els paviments (incloses les gespes artificials) i les façanes amb aigua potable; excepte en cas d’accident o d’incendi, o si hi ha risc sanitari o de seguretat viària. No s’aplica a l’aigua no potable o per netejar aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 • Està prohibit utilitzar aigua per eliminar pols.
 • Està prohibit omplir totalment o parcialment les piscines, en tots els casos.
 • Està prohibit netejar qualsevol tipus de vehicle, excepte en establiments comercials amb sistemes de recirculació.
 • Les granges han de reduir el seu consum en un 50%. Només poden utilitzar aigua potable per abeurament i neteja dels animals i per netejar el recinte.
 • El reg de camps esportius de gespa i altres superfícies esportives està prohibida en tots els casos i sense excepcions, fins i tot per a la pràctica federada d’esport.
 • Està prohibit realitzar activitats lúdiques i recreatives (festes d'escuma, festes Holi...) que requereixin aigua, excepte l'ús de mànega o polvorització en casals d'estiu i escoles per garantir la salut dels infants en cas d'altes temperatures.